Hem

Nätverk för

Trädgårdsantikvarier

Norrvikens trädgårdar, Båstad.

Nätverk för Trädgårdsantikvarier tog sin form under hösten 2015 och är ett nätverk för alla de som på ett eller annat sätt arbetar professionellt med historiska trädgårdsanläggningar. Även studenter med inriktning mot trädgårdshistoria är välkomna. Syftet med nätverket är att dels fungera som en knutpunkt oss trädgårdsantikvarier emellan, dels verka för en bredare kunskap om trädgårdshistoria och trädgårdsantikvariskt arbete.


Vill du vara med? Eller vill du komma i kontakt med någon inom branschen? Kontakta oss!

Under fliken Trädgårdsantikvarien presenteras några kortare texter i ett försök att beskriva och definiera vad en trädgårdsantikvarie egentligen arbetar med. Under fliken Medlemmar finns kontaktuppgifter m.m. till näterkets medlemmar. Under Aktuellt och länkar hittar du information och länkar till intressanta hemsidor, rapporter, aktuella evenemang etc.

Torsjö, Småland.

Borgöns äppelodling, Urshult.

Om oss


Idén till nätverket uppstod i samband med Byggnadsvårdens konvent i Mariestad 2015. Där bidrog flera ur nuvarande nätverk med föredrag och berättade om det gröna kulturarvet ur olika perspektiv.

Nätverket har en spridning över hela landet men också till Danmark. Medlemmarnas bakgrund och verksamhet visar på en bred spridning, se fliken Medlemmar för mer information.


Ofta är vi som arbetar med det gröna kulturarvet relativt ensamma i arbetet, antingen för att vi driver egen verksamhet eller för att vi är ensamma om kompetensen på arbetsplatsen.

Ett nätverk och en samlingspunkt för trädgårdshistoriskt verksamma kan därför vara ett sätt att söka och dela kunskaper, information och intressen.

Copyright @ All Rights Reserved